Privacy Policy

De website www.kwaliteitstest.nl is een website aangeboden door NIKWA – het Nederlands Instituut voor Kwaliteitstests B.V., Keizersgracht 241 1016 EA Amsterdam (in de tekst genoemd: ‘’de aanbieder’’). Het gebruiken van deze website is onderworpen aan de volgende regels ter bescherming van persoonsgegevens:

1. Data verzamelen en opslaan

De aanbieder van deze website respecteert de privacy van de gebruikers van zijn website. De bescherming van de privacy van de gebruikers van de website bij alle activiteiten op het internet/ de website heeft hoogste prioriteit. Dat betekent: wij verplichten onszelf, alle informatie van de gebruiker op elk gewenst moment met de grootste zorg en de grootste verantwoordelijkheid te behandelen. Dit betreft ook en in het bijzonder de samenwerking met partners en derden. Echter, de aanbieder van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor derden, voor zover dit afzonderlijk wordt toegelicht.

De aanbieder verzamelt, slaat op en verwerkt persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften en voor zover nodig om contractuele relaties tussen de aanbieder en de gebruiker, respectievelijk zover het voor het aanbieden van een aangevraagde offerte nodig en van toepassing is.

Als persoonlijke gegevens gelden alle gegevens die de gebruiker op de website van de aanbieder aanbiedt en die een conclusie over de identiteit van de gebruiker achterlaat. Deze gegevens omvatten in het bijzonder de naam, geboortedatum, adres, telefoonnumer en het e-mailadres van de gebruiker.

Door de gebruiker geleverde gegevens worden op elk moment opgeslagen door de aanbieder en worden voor onze eigen promotionele doeleinden gebruikt. Bovendien kunnen, in voorkomende gevallen, – in overeenstemming met de wettelijke voorschriften – anonieme gebruikersprofielen voor intern marktonderzoek en verbetering van het aanbod worden gebruikt.

2. Cookies

Daarnaast maken we gebruik van de zogenaamde ‘‘Cookies‘‘ (kleine paketjes datagegevens met configuratie-informatie, die zenden bijvoorbeeld informatie over de gebruikte schermresolutie of het gebruikte IP-adres), om zo onze service te kunnen verbeteren. Het opslaan van cookies kann worden uitgeschakeld bij de instellingen van je browser (meer informatie is te vinden onder het menu-item ‘‘Tools – Internetopties‘‘ in de desbetreffende browser).

3. Webanalyses

Bovendien gebruikt deze website (tegenwoordig) Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘‘Google‘‘). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘‘Cookies‘‘, textdata, die op uw computer opgeslagen wordt en die het mogelijk maakt een analyse te maken van het gebruiken van de website. De door de Cookie verkregen informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een Server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en tevens wordt het daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website activiteiten voor de opdrachtgever van de website samen te stellen en om verdere informatie over het websitegebruik en internetgebruik gerelateerde services aan te bieden. Ook kan Google deze informatie desgewenst aan derden overdragen, als dit wettelijk is bepaald of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval een IP-adres van de gebruikers met andere data van Google in verbinding brengen. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van de browser; echter wijzen wij u erop dat u dan niet in staat zal zijn om alle mogelijkheden van deze website optimaal te kunnen gebruiken.

Door het gebruik van deze website stemt de gebruiker in met het verwerken van gegevens die over hem/haar zijn verzameld door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is omschreven.

4. Social Media Plugins

Op onze website zijn tevens programma’s (Plug-Ins) van het sociale netwerk Facebook. Deze worden uitsluitend beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook). De Plug-Ins zijn op onze website herkenbaar gemaakt door het Facebook logo of de toevoeging van een ‘‘Like‘‘. Een overzicht over de Facebook-Plugins vindt u hier:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u een pagina van de website die een dergelijke plug-in bevat bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers, die dan op zijn beurt de inhoud van de plug-ins doorgeeft in uw browser en voor de website verwerkt wordt. Hierdoor wordt de informatie, dat u onze website bezocht heeft net als uw IP-adres doorgestuurd naar Facebook. Indien u tijdens het bezoek van onze website ingelogd bent op uw eigen Facebookaccount, kunt u de inhoud van onze pagina’s verwijzen op uw Facebook-profiel. Daarnaast kan Facebook het websitebezoek bij het toebehorende Facebookaccount classificeren. Door de interactie met Plug-ins, bijvoorbeeld door het klikken op de ‘‘Like‘‘-buttons of het achterlaten van een comment, wordt de bijbehorende informatie direct aan Facebook doorgegeven en opgeslagen.

Wij wijzen erop, dat wij als aanbieder van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de toegezonden gegevens, alsmede met betrekking tot het gebruik ervan door Facebook. Als je een dergelijke overdracht van gegevens wilt voorkomen, moet u voordat u onze website bezoekt uzelf op uw Facebook-account uitloggen of het gebruik van Cookies uitschakelen.

Het doel en de rijkwijdte van het verzamelen van gegevens door Facebook en de lokale verdere verwerking en daarbij het gebruik van uw gegevens, uw rechten en verdere instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook (https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation).

5. Overdracht van gegevens

De gebruiker stemt in met het openbaar maken van zijn/haar data aan Derden, als deze nodig zijn om de contractuele relatie tussen de aanbieder en de gebruiker of voor de levering en verbetering van de gevraagde diensten te vervullen.

Verder gebruik, in het bijzonder een overdracht of een doorverkoop, van de gegevens door de aanbieder van deze website aan een derde partij wordt uitgesloten, tenzij het wordt gedaan in de eerder genoemde context of de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met de openbaarmaking van zijn gegevens.

Daarnaast heeft de aanbieder van deze website het recht om de persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden door te geven als gevolg van een wettelijke verplichting en wanneer er sprake is van redelijke vermoedens dat de gebruikers materiaal (Content) ingevoerd hebben dat in strijd is met de rechten van derden en derden deze gegevens aangevraagd hebben.

Berlijn, 4 december 2015