NIKWA, Nederlands Instituut voor Kwaliteitstest B.V. is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat zich ten doel stelt om consumenten en ondernemingen aan de hand van empirisch en objectief marktonderzoek inzicht te verschaffen bij het kiezen van een aanbieder. Onze onderzoeken gaan voornamelijk over de servicekwaliteit en adviesverlening van verkopers, producthandelaars en serviceverleners in plaats van het testen van producten.

Daarnaast houdt NIKWA zich bezig met het onderzoek naar het onderlinge verband tussen servicekwaliteit, kwaliteit van adviesverlening en consumentenbeslissingen. In het kader van de studies die wij uitvoeren leggen wij een groot aantal criteria vast voor het analyseren van de variabelen prijsstelling, serviceaanbod, servicekwaliteit, kwaliteit van adviesverlening en welwillend advies aan de klant.

Wij richten ons hierbij op de service- en adviesverlening bij leveranciers vanuit de winkel verkopen, of bij leveranciers die online verkopen (detailhandel, dienstverleningsbedrijven, enz.). Wanneer dit uitvoerbaar blijkt binnen de toegepaste methodologie, nemen wij ook de prijs- en prestatieverhoudingen op in onze studie, als extra onderzoekstak.

De werkwijze van NIKWA is volkomen neutraal. Wij ontvangen geen subsidies van de staat, werken niet in opdracht van derden, verkopen niet, of geven geen tijdschriften of webinhoud uit waaraan kosten zijn verbonden, noch verhandelen wij producten of diensten, zij het zelfstandig of in samenwerking met andere leveranciers.