De beste stroomleveranciers van 2017

De beste stroomleveranciers van 2017

De prijzen van stroom zijn weer gestegen in 2017. Eerst steeg de prijs op de EPEX-spot (European Power Exchange), waarna veel energieleveranciers de trend volgden. Echter, sommigen hebben hun prijzen juist verlaagd. Mogelijk omdat zij al lange-termijn afspraken hebben gemaakt met de afnemers waardoor zij in staat waren om concurrerende prijzen aan te bieden. Door dit soort bewegingen op de energiemarkt is het de moeite waard om de leveranciers onderling te vergelijken en om zo de consumenten te helpen om geïnformeerd en op tijd te switchen. Ook al is de prijs belangrijk bij de keuze voor een energieleverancier, het zou eigenlijk niet het enige criterium moeten zijn. De beschikbaarheid van verschillende soorten contracten, kwaliteit van klantenservice en transparante aanbod, zijn eveneens belangrijk.

Het Nederlands Instituut voor Kwaliteitstests (NIKWA), heeft onderzoek en benchmarking gedaan naar de 24 grootste stroomleveranciers in Nederland en op basis van verschillende beoordelingscriteria. De resultaten zijn te vinden in het rapport “Stroomleveranciers 2017: prijzen, aanbod en gebruiksvriendelijkheid” (zie Bijlage 1 voor een lijst van alle onderzochte leveranciers).

 

Er zijn vier categorieën beoordelingscriteria gebruikt om de leveranciers van stroom onderling te vergelijken. De vier categorieën kregen verschillende gewichten in de totaalscore.

 • Prijzen (40% van de totaalscore):
  1. Drie gebruiksniveaus: 1.500 kwh, 2.500 kwh and 4.000 kwh;
  2. Zes grote steden uit verschillende regio’s in Nederland: Amsterdam, Utrecht, Middelburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Almelo
  3. Belangrijkste prijscategorieën per leverancier
 • Aanbod en variatie in tarieven (20% van de totaalscore):
  1. Soort stroom: groen, grijs;
  2. Prijzen: vast, variabel;
  3. Duur contract: onbepaalde tijd, 1 jaar, 3 jaar
 • Gebruiksvriendelijkheid van de website, kwaliteit van informatie en functionaliteit van de website (10% van de totaalscore)
 • Kwaliteit van de klantenservice (30% van de totaalscore):
  1. Telefonisch contact;
  2. E-mail contact

In de evaluatie van de dienstverlening werd gebruik gemaakt van de methode van ‘Mystery Shopper’. In de overige onderdelen van het onderzoek werd gebruik gemaakt van gekwalificeerde analisten en auditors.

 

Verschillende winnaars in verschillende categorieën

Hoe kies je de beste stroomleverancier? Een feit is dat de uit verschillende bronnen afkomstige stroom niet van elkaar te onderscheiden is als het eenmaal in het distributienetwerk zit. De bestaande prijsverschillen reflecteren eigenlijk verschillen in leveringsstrategieën. De strategische keuzes voor de leveranciers zijn o.a.:

 1. zelf wind- of zonenergie op te wekken/ opwekking te stimuleren op eigen bodem of groene energie aanschaffen via internationaal handel in GvOs,
 2. stimuleren van lange- vs. korte-termijn-contracten,
 3. vaste of variabele prijzen.

Naast de prijs, is het voor de consument dus ook belangrijk om bv. de oorsprong van de stroom te weten.

Hieronder worden de winnaars per criteriumcategorie besproken.

 

Prijzen en variaties in aanbod

De leverancier BudgetEnergie biedt overall de beste prijs, gevolgd door Anode Energie en Fenor. Bekeken per specifieke regio of per niveau van energieverbruik was 100% groene stroom vaak de goedkoopste.

Variaties met betrekking tot contractduur en prijsvastigheid bepalen de mate waarin de energieproducten aangepast zijn aan de wensen en behoeften van de consument. Meer variatie betekent meer keuze voor de consument. Echter, vanuit het oogpunt van de leverancier, is het managen van vele verschillende tarieven nogal ingewikkeld en wordt daarom soms voorkeur gegeven aan weinig variatie en meer overzichtelijkheid in tarieven.

Ons onderzoek liet zien dat er vijf leveranciers zijn die allemaal een even gevarieerd en breed aanbod hebben, namelijk Nuon, Essent, Engie, Anode Energie en EnergieDirect.

 

Gebruiksvriendelijkheid van de website

Voor energieleveranciers spelen de websites een grote rol in de communicatie met de consument, in het informeren over de producten en prijzen en over de achtergronden en visie van het bedrijf. Voor de consument zou online contact een snelle manier moeten zijn om alle zaken rondom energie te regelen. Functionaliteit en klantvriendelijkheid van de websites kunnen daarom bepalende factoren zijn voor de marktpositie.

Bijna alle leveranciers bieden de mogelijkheid om online keuzes te maken en de bijbehorende prijs te berekenen met behulp van online calculators. Deze werken echter niet altijd optimaal. De meest voorkomende calculatiefout (bij 11 van de 24 leveranciers of 46%) is dat de jaarprijs van de netbeheerder foutief als maandprijs wordt bijgeteld in de totaalprijs (12 keer groter bedrag en ongeveer dubbele totaalprijzen). Dat is niet gunstig voor de leveranciers die deze fout maken. Indien de consumenten niet zelf de fout ontdekken, kan de foutief berekende en ongebruikelijk grote prijs ze afschrikken.

De onderzochte websites laten een grote variatie zien in opmaak en in gedetailleerdheid m.b.t. prijzen. Oxxio (1ste ), Greenchoice, UnitedConsumers en Pure Energie hadden de beste scores behaald voor de gebruiksvriendelijkheid van de websites.

 

Klantenservice

Kwaliteit van klantenservice is een belangrijk criterium voor de consument om een stroomleverancier te kiezen o.a. omdat tegenwoordig vrijwel alles online of telefonisch wordt geregeld en dit soort contacten relatief vaak voorkomen gedurende de looptijd van een contract.

Vrijopnaam kwam als de beste uit de test qua klantenservice, zowel via telefoon als via e-mail. UnitedConsumers en HVC volgden op de 2de en 3de plaats, respectievelijk. Kijkend naar de e-mail service alleen, kwam Greenchoice als een zeer overtuigende derde uit de test.

Overall is er nog ruimte voor verbetering wat e-mail service betreft. Bijvoorbeeld, niet alle leveranciers hebben de e-mails van onze ‘mystery shoppers’ beantwoord. Consumenten stellen dat niet op prijs en kunnen daardoor afhaken.

 

De overall winner

Kijkend over alle criteria heen was Anode Energie overtuigend de beste stroomleverancier. In de categorie ‘100% groene stroom’ was BudgetEnergie de beste. Beide bedrijven bieden zeer concurrerende prijzen. EnergieDirect, Engie en Greenchoice eindigden allen in de top 5 van de 24 onderzochte stroomleveranciers.

 

Dit soort onpartijdig en breed opgezet onderzoek, waarin de belangrijkste keuze-criteria zijn betrokken, kan de consument helpen om de meest passende stroomleverancier te kiezen.

De gedetailleerde resultaten van deze test zijn bij NIKWA (info@nikwa.nl) te verkrijgen tegen een vergoeding van € 950,00 exclusief BTW.

 

Resultaten per subcategorie

De resultaten van de geteste subcategorieën vindt u hier, van elke testcategorie is een top 3 gemaakt.

Prijzen

  Aanbieders | producten Score Cijfer
1 BudgetEnergie 94% 9,0 | zeer goed
2 Anode 82% 8,4 | goed
3 Fenor 73% 7,5 | ruim voldoende

Klantenservice

  Aanbieders | producten Score Cijfer
1 VrijOpNaam 99% 9,2 | zeer goed
2 UnitedConsumers 97% 9,1 | zeer goed
3 HVC 90% 8,8 | goed

Aanbod

  Aanbieders | producten Score Cijfer
1 Anode 100% 9,3 | zeer goed
2 EnergieDirect 100% 9,3 | zeer goed
3 Engie 100% 9,3 | zeer goed
4 Essent 100% 9,3 | zeer goed
5 Nuon Electriciteit 100% 9,3 | zeer goed

Gebruiksvriendelijkheid website

  Aanbieders | producten Score Cijfer
1 Oxxio 97% 9,1 | zeer goed
2 Greenchoice 95% 9,0 | zeer goed
3 UnitedConsumers 93% 8,9 | goed

100% groene stroom

  Aanbieders | producten Score Cijfer
1 BudgetEnergie 79% 8,1 | goed
2 Anode 75% 7,7 | ruim voldoende
3 Fenor 66% 6,9 | voldoende